Christen Forum Limburg

Wij willen onafhankelijk
maar loyaal nadenken
over christelijke relevantie

"Van sprekers verwachten wij] dat hun lezingen bij de aanwezigen het inzicht vergroten in de vraag op welke manier het christelijke geloof kan bijdragen aan samenlevingopbouw. Die doelstelling is alsmaar meer relevant."

Dat verklaarde voorzitter Katrien Ruytjens in een interview met Kerk en leven in 2012

Opdrachtverklaring

Het geloof ter sprake brengen

In het verregaande pluralisme van deze tijd met zijn waardenverwarring is er een groeiende nood aan verheldering. Al voelen velen zich in Limburg door hun opvoeding nog geworteld in de christelijke levensbeschouwing, toch is vandaag de vraag naar meer duidelijkheid rond het gelovig- en christenzijn steeds meer hoorbaar. Wat is de inhoud en de relevantie van het christelijk geloof voor de hedendaagse mens? Wij zijn ervan overtuigd dat het Evangelie waarden aanreikt die belangrijk zijn voor de kwaliteit van het leven en het samen-leven. Daarom willen we als christenen, bewust dat wij zelf zoekende mensen zijn, uitdrukkelijker en met grotere vrijmoedigheid voor deze waarden uitkomen in de openbaarheid.

Geloofscultuur en christelijke beleving bevorderen

Het Christen Forum richt een reeks van conferenties in over belangrijke thema’s in deze tijd. Daarvoor nodigen wij bevoegde en ervaren sprekers uit, die zelf in het hart van deze problemen staan en bewezen hebben ook richting te kunnen geven aan ons denken en doen. Hoewel wij op specialisten beroep doen, zijn zij er op bedacht om hun bevindingen mee te delen in taal en vormen die voor iedere ge´nteresseerde toegankelijk zijn. De tekst van hun conferentie wordt ook gepubliceerd. Hun inleiding in het thema is ook bedoeld als een vertrekpunt voor verder gesprek en engagement. Dat gesprek begint op de avond zelf, met de spreker, en kan doorgaan in een informeel ontmoetingsmoment tussen de deelnemers nadien en in allerlei kleine groepen in de verschillende milieus, organisaties, bewegingen, parochies en scholen, beroepsgroepen. Zo willen we een bijdrage leveren tot een rijkere geloofscultuur van velen in Limburg en de christelijke getuigenis en engagement van velen versterken.

Christelijke gemeenschapsopbouw ten dienste van de wereld

Het Christen Forum wil niet op de eerste plaats een verzameling van toehoorders zijn, maar een plaats van herbronnen, van ontmoeten en van bemoedigend herkennen.

Het wil een nieuwe verbondenheid tot stand brengen tussen christenen over de grenzen van de eigen geledingen heen: de christelijk ge´nspireerde organisaties, bewegingen en groepen, de christenen in kerkelijke en pluralistische structuren. In deze gemeenschapsopbouw gaat onze bijzondere aandacht naar de jongvolwassenen en de komende generaties in onze Limburgse samenleving. Toch wil het Christen Forum principieel voor iedereen toegankelijk zijn.

Wij willen een plaats bieden waar gestalte kan gegeven worden aan de gemeenschappelijke grondslag van ieders verscheiden inspanningen. Wij denken hier ook uitdrukkelijk aan hen die de christelijke levenswaarden hoe dan ook herkennen, maar in hun eigen omstandigheden minder betrokken zijn met de christelijke maatschappelijke structuren.

Wij denken aan de vele ‘anonieme’ christenen die doorgaans de stem niet verheffen of niet te horen zijn: zij horen er op de eerste plaats bij.

Initiatiefnemers

Het initiatief werd genomen door een ruime groep leken en enkele priesters uit alle geledingen van de Limburgse samenleving. Vanuit een loyale verbondenheid met de Limburgse bisschop voelen zij zich mede verantwoordelijk voor een duidelijker profilering van christenen op het publiek forum in onze provincie.