Christen Forum Limburg

Christen Forum Limburg organiseert ieder jaar conferenties over een actueel thema. Vanuit een christelijke bekommernis brengen wij dat thema op het publieke forum. Één of meer eminente sprekers benaderen het vanuit hun invalshoek. Daarna is het woord aan u tijdens het vragenuurtje.

Conferenties 2019-2020

maandag 21 oktober 2019Prof. Dr. Johan De Tavernier
Decaan faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven

Laudato Si'
De ecologie van Paus Franciscus
maandag 25 november 2019Prof. Dr. Antoon Vandevelde
Filosoof en econoom KU Leuven (Hoger Instituut voor Wijsbegeerte & faculteit Economie)

Het geweld van geld
Op zoek naar de ziel van de economie
maandag 20 januari 2020 Dr. An Haekens
Hoofdarts Alexianen Zorggroep Tienen

Oud en moe van dagen?!
Over oud worden, doodsverlangen en de vele vooroordelen hieromtrent…
Anmaandag 2 maart 2020Tomas De Gregorio
Baas van een bloeiende zaak: Walden, of leven in het bos

Mijn Walden
Experiment: gelukkig leven met bijna niks

Programma conferentiejaar 2019-2020

Tijdschrift

Download het tijdschrift (juli 2019)

Gratis kan niet meer

Van in den beginne heeft Christen Forum gestreefd naar laagdrempelige toegang. Het tijdschrift was gratis, en ook de toegang tot de conferenties.

Die toestand is jammer genoeg niet meer houdbaar. Gestegen kosten en verminderde inkomsten dwingen ons om van het gratis-verhaal af te stappen. In het afgelopen conferentiejaar bedroegen de kosten gemiddeld per conferentie ¤ 2170,00 (alles inbegrepen: sprekersvergoedingen, publiciteit, verzendingen, huur zaal). De inkomsten bedroegen gemiddeld per conferentie gerekend ¤ 1315,00 (voor het overgrote deel giften ter conferentie en giften op rekening). Een jaartekort van om en bij ¤ 5900,00 is niet langer houdbaar en zou de leefbaarheid van Christen Forum op korte termijn in het gedrang brengen.

Tijdschrift

Vanaf het volgende conferentiejaar (oktober 2019) vragen wij dan ook ¤ 10,00 voor een postabonnement op het tijdschrift (vijf nummers per jaargang).

Het tijdschrift blijft in digitale vorm gratis verkrijgbaar. Het wordt verstuurd naar onze e-mailabonnees en is beschikbaar op onze website.

Wij hopen dat onze abonnees massaal voor een digitaal abonnement zullen kiezen. Het zal een van onze grootste uitgavenposten drukken.

Als u het tijdschrift nu al via e-mail ontvangt, dan hoeft u niets te doen.

Als u uw postabonnement wil omzetten naar een gratis e-mailabonnement dan kan u ons dat melden.
Dat kan op één van volgende manierern

  • Er is een webformulier waarop u zich kan aanmelden.
  • Of u kan ook gewoon een e-mail sturen naar tijdschrift@cflimburg.be.
  • Of u kunt een vernieuwingsformulier bezorgen aan het secretariaat, Pietelbeekstraat 165 in 3500 Hassel, per post of via een van de leden van de stuurgroep.

Naar het abonnementformulier

Download het vernieuwingsformulier (PDF)

Als u uw postabonnement wil behouden, dan vragen wij u om ook dat te melden, en vóór 15 september 2019 ¤ 10,00 te storten op onze rekening:

IBAN: BE93 4537 1257 9167
BIC: KRED BE BB
Christen Forum v.z.w
Pietelbeekstraat 165
3500 Hasselt

Met vermelding "abonnement tijdschrift Christen Forum 2019-2020"

Vanaf oktober 2019 wordt het tijdschrift per post alleen nog maar verzonden naar de abonnees die hun abonnement hebben vernieuwd en het abonnementsgeld hebben betaald.

Toegang conferenties

Helaas moeten wij ook afstappen van gratis toegang tot de conferenties.

Vanaf het conferentiejaar 2019-2020 (oktober 2019) is de toegangsprijs voor elke conferentie een bescheiden ¤ 5,00.

Op die manier hopen wij het kwaliteitsvolle aanbod te kunnen handhaven dat u van Christen Forum gewend bent.

Daarvoor rekenen wij op uw begrip.

Conferenties van het voorbije seizoen

Bekijk het voorbije jaarprogramma

Terugblikken conferenties vorig jaar

Samenvatting van de conferentie met Bénédicte Lemmelijn - Mijn geloof als Bijbelwetenschapper

Uitgebreide transcriptie van de conferentie met Bénédicte Lemmelijn

Samenvatting van de conferentie met Leen Decin - Een wetenschapper op zoek naar exoplaneten

Uitgebreide transcriptie van de conferentie met Leen Decin

Samenvatting van de conferentie met Mgr. Jean Kockerols - Een ziel voor Europa

Samenvatting van de conferentie met Christophe Busch - Wij-zij

 

Malel: doux et humble

Gratis en voor iedereen

De conferenties van Christen Forum zijn voor iedereen toegankelijk.

Zij hebben altijd plaats op een maandag avond in de kleine zaal van Cultuurcentrum Hasselt (Kunstlaan 5, 3500 Hasselt), telkens om 20.00 uur

Toegang: vrije bijdrage.

Op de hoogte blijven?

Wij houden u graag op de hoogte van de activiteiten van Christen Forum

Vul het aanvraagformulier in

Voorbije conferentiejaar

Conferenties van 2018-2019

Archief

Naar het archief

Bescherming van uw gegevens

Christen Forum v.z.w. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt gerespecteerd.

De vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679), in voege vanaf 25 mei 2018.

De verzamelde gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de eigen doelstellingen van het Christen Forum.

U kunt altijd het wettelijke inzagerecht uitoefenen. Dat kan door eenvoudig verzoek aan het secretariaat van het Christen Forum.

Lees onze privacyverklaring

Vragen i.v.m. met onze privacyregels?