Christen Forum Limburg

Uw gegevens wijzigen

Als de contractgegevens waarover wij beschikken niet meer accuraat zijn, dan kan u hier de wijziging(en) opgeven.

Vul het formulier hieronder volledig in en klik dan VERZENDEN.

Welke wijzigingen wil u melden? Aanspreking
Wijziging of correctie familienaam
Wijziging of correctie voornaam
Wijziging of correctie adres
Wijziging of correctie e-mailadres
Wijze van informeren

Vul uw abonneenummer in, als u dat kent.

Het abonneenummer is het eerste van twee getallen op het adresetiket van het tijdschrift

Het abonneenummer staat op het adresetiket van het tijdschrift

Het abonneenummer wordt ook vermeld in de e-mail die een nieuwsbrief meldt.

Abonneenummer

Als u een adreswijziging meldt,
geef dan hier uw oude adresgegevens op.

Straat  ;
Huisnummer
Busnummer
Postcode
Gemeente
Land

Nieuwe gegevens

Velden met een sterretje moet u alleszins invullen!

Aanspreking * Mevrouw
Mejuffrouw
De heer
De heer en mevrouw
Familie
Priester
Pater
Broeder
Zuster
Familienaam *
Voornaam *
Straat * ;
Huisnummer *
Busnummer
Postcode *
Gemeente *
Land *
E-mailadres
Hoe wil u worden geïnformeerd? * E-mail
post
Commentaar
Bedenkingen die u wil toevoegen.
 
Bloemstuk conferentie 19 januari 2009

Bescherming van uw gegevens

Christen Forum v.z.w. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt gerespecteerd.

De vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679), in voege vanaf 25 mei 2018.

De verzamelde gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de eigen doelstellingen van het Christen Forum.

U kunt altijd het wettelijke inzagerecht uitoefenen. Dat kan door eenvoudig verzoek aan het secretariaat van het Christen Forum.

Lees onze privacyverklaring

Vragen i.v.m. met onze privacyregels?