Christen Forum Limburg

Abonnement beëindigen

U wil niet meer op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van Christen Forum.

Vul het formulier hieronder volledig in en klik dan VERZENDEN.

Uw gegevens worden dan definitief verwijderd uit het gegevensbestand van Christen Forum.

Voor ons is het belangrijk om te weten waarom u uw abonnement beëindigt.
Misschien wil u ons dat ter informatie wel vertellen.

 

Velden met een strerretje (*) moet u alleszins invullen!
Familienaam *
Voornaam *
Straat  * ;
Huisnummer *
Busnummer
Postcode *
Gemeente *
Land *
E-mailadres
U hoeft het ons niet te vertellen,
maar toch weten wij graag waarom u uw abonnement beëindigt
Klik op VERZENDEN, anders wordt uw afmelding niet verzonden!

Bescherming van uw gegevens

Christen Forum v.z.w. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt gerespecteerd.

De vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679), in voege vanaf 25 mei 2018.

De verzamelde gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de eigen doelstellingen van het Christen Forum.

U kunt altijd het wettelijke inzagerecht uitoefenen. Dat kan door eenvoudig verzoek aan het secretariaat van het Christen Forum.

Lees onze privacyverklaring

Vragen i.v.m. met onze privacyregels?