Christen Forum Limburg

Jaarprogramma 2018-2019

maandag 22 oktober 2018 om 20.00 uur
Cultuurcentrum Hasselt - kleine schouwburg

Wij-Zij

Polarisatie als verrijking en bedreiging

Christophe Busch

Algemeen directeur Kazerne Dossin Mechelen

Sociale media en politiek staan bol van polariserende uitspraken, gevoed door angst, boosheid, onwetendheid of fanatisme. We lopen voortdurend het gevaar dat we “de ander” niet meer zien als gesprekspartner, maar als tegenstander of zelfs als vijand.

Wij-zij denken hoeft niet altijd problematisch te zijn. In een democratische samenleving zijn radicale ideeën en een zekere politieke polarisatie essentieel. Verschillende meningen dagen ons uit om na te denken over het status quo en vaak leidt dit tot positieve verandering.

Wij-zij denken wordt pas gevaarlijk wanneer de polarisatie het maatschappelijk weefsel dreigt te verbrokkelen. Dan krijg je al gauw “zij die erbij horen” en “zij die anders zijn”, goed en slecht, superieur en minderwaardig. Zo wordt er vandaag over migratie en Islam in die optiek al snel van zondebokken gesproken.

Christophe Busch van de Kazerne Dossin te Mechelen, de belangijke herdenkingsplaats van de deportatie van Joden uit België, is goed geplaatst om ons hierover beter te informeren.

Er zijn alleszins sterke impulsen nodig om de polarisatie te keren

Meer informatie

Naar boven

maandag 26 november 2018 om 20.00 uur
Cultuurcentrum Hasselt - kleine schouwburg

Een ziel voor Europa

Een opdracht voor de Kerk?

Mgr. Jean Kockerols

Voormalig ondervoorzitter
van de Commissie van de Europese bisschoppenconferenties (COMECE)

Al een paar jaar heeft het Europees project weinig wind meer in de zeilen. Burgers, maar ook regeringen en landen twijfelen en verkiezen voorrang te geven aan nationalisme.

Wat is de houding van de Katholieke Kerk ? Paus Franciscus heeft aan geen ander continent zoveel aandacht geschonken als aan Europa en sprak meermaals sterke woorden in dit verband.

De Europese eenmaking na twee verscheurende wereldoorlogen was een project dat sterk werd gedragen door christelijke leiders (Monet, de Gaspari en Adenauer) en religieus geïnspireerd door christenen die een bijdrage wilden leveren voor een duurzame vrede en verstandhouding in Europa.

Kan Europa als bakermat van de Westerse beschaving en de mensenrechten in de wereld die inspirerende rol blijven vervullen of plooien we weer allen angstig en individualistisch terug op onze eigen nationaliteit, uit angst onze welvaart te moeten delen?

Kan Europa in een wereld met andere machtsverhoudingen zijn ziel terugvinden en een baken zijn in een geglobaliseerde samenleving? Welke bijdrage kan de Kerkgemeenschap als behoeder van de joods christelijke beschaving hiertoe leveren? Welke keuzes moeten we maken?

Meer informatie

Naar boven

maandag 28 januari 2019 om 20.00 uur
Cultuurcentrum Hasselt - kleine schouwburg

Mijn geloof als bijbelwetenschapper?

Een broos en eerlijk antwoord

Bénédicte Lemmelijn

Professor Oude Testament
en vice-decaan faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven

“Hoe en wat gelooft u nog als bijbelwetenschapper?"

Kan een exegeet terdege wetenschapper zijn en toch gelovige blijven?

Een vaak gestelde vraag, waarover prof. Bénédicte Lemmelijn een boek publiceerde, dat de publieksprijs won voor het beste religieuze boek 2017.

Zij bevestigt dat een rationeel-kritische bijbelwetenschapper wel degelijk ook een gelovige mens kan zijn.

Het gaat daarbij om een proces van zoeken en voortdurend evolueren. De blootstelling aan een publiek maakt de antwoorden nog brozer en kwetsbaarder. Maar daarvan bewust zijn, mag en zal de authenticiteit niet inperken. Het gaat niet voor niets om “een broos en eerlijk antwoord”.

Meer informatie

Naar boven

maandag 18 februari 2019 om 20.00 uur
Cultuurcentrum Hasselt - kleine schouwburg

Een wetenschapper op zoek naar exoplaneten,

een wetenschapper op zoek naar geloof …

Leen Decin

Astrofysicus,
hoogleraar sterrenkunde KU Leuven

Of het nu gaat over de zoektocht naar uniciteit van de mens in het heelal of naar de oorsprong van het Universum, vaak krijg je als wetenschapper de vraag of er in deze wetenschappelijke wereld nog plaats is voor God.

De visie dat God (misschien) leeft aan de buitengrenzen van onze kennis krijgt het hard te verduren, nu de wetenschap steeds weer de grenzen van onze kennis verlegt.

In deze discussie gaat men maar al te vaak voorbij aan het feit dat religie, geloof en spiritualiteit over dezelfde werkelijkheid gaan. Waarom bestaat er überhaupt iets en wat is de zin van menselijke wezens met intelligentie begiftigd en in staat om lief te hebben?

Hoe gaan we om met dit leven? En hoe zit het heelal in mekaar, en hoe evolueert het?

De lezing wil schetsen hoe de zoektocht naar buitenaards leven een impact kan hebben op ons wereldbeeld. Van daaruit vertrekkend wordt getoond dat wetenschap en religie "twee wegen naar waarheid" kunnen vormen. We kunnen kiezen om één weg te bewandelen, of beide, of om het membraan te vormen tussen beide.

Meer informatie

Naar boven