Christen Forum Limburg

Het Lam Gods:
Uw reactie

Familienaam
(niet verplicht)
Voornaam
(niet verplicht)
E-mailadres
(niet verplicht)
Sprekend als…
(Kunt u ons een aanduiding geven van de positie van waaruit u reageert?)
Uw reactie*
Hoe dikwijls gaat u naar de conferenties? Meer dan 1 keer per jaar
Meestal 1 keer per jaar
Soms, maar niet ieder jaar
Nooit
Dit is de eerste keer
Krijgt u al informatie over de activiteiten van Chisten Forum? Ja
Nee
Gaat u ermee akkoord dat uw reactie eventueel (geheel of gedeeltelijk) wordt opgenomen in een overzicht van reacties op deze website? Nee
Ja, met mijn volledige naam
Ja, maar alleen met mijn initialen
Ja, maar zonder naamvermelding
Commentaar
Bedenkingen die u wil toevoegen.
Klik op VERZENDEN, anders wordt uw reactie niet verzonden!
Het Lam Gods