Christen Forum Limburg

Democratie onder druk

Yves Leterme

Oud-premier


Michel Kempeners interviewt Yves Leterme

Michel Kempeners interviewt Yves Leterme

Hebt u al gekeken?
Wat vond u ervan? Laat het ons weten!

Uw reactie


In februari 2021 zou voormalig premier Yves Leterme onze gast geweest zijn in Cultuurcentrum Hasselt, als eminente spreker in onze jaarlijkse reeks lezingen.

Niet getreurd, de lezing werd een opgenomen gesprek in een Hasseltse studio.

Wij vroegen ons publiek welke vragen zij wilden stellen aan Yves Leterme over de werking van onze democratie. Moeten we ons zorgen maken? Is er meer aan de hand? Trump? Brexit? Onmogelijke federale formaties? En hoe werkt democratie in Europa en in de rest van de wereld? Kunnen gelovigen hierbij voor een verschil zorgen?

Na zijn politieke loopbaan trok Yves Leterme naar Zweden waar hij werkte voor de OESO. Daarna voor IDEA (Internationale Intergouvernementele Organisatie voor Democratische en Electorale Assistentie).

Volg het boeiende gesprek dat Michel Kempeners met Yves Leterme voerde vanaf 18 januari 2021 op deze website.

Democratie onder druk

Bekijk het interview online

Livestream interview Leterme

Wil u op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten?

Word e-mailabonnee

Probleem in eigen land?

Als je hoort dat de democratie onder druk staat, dan kun je je zo een aantal plaatsen op de wereld voor de geest roepen waar dat het geval is.

Ook in eigen land wordt het democratisch gehalte niet door iedereen hoog aangeslagen.

Is BelgiŽ echt een democratie?

De meerderheid van de Belgen, vooral van de jongeren, betwijfelt dit. Volgens 70 % van de Vlaamse jong-volwassenen zijn politieke partijen enkel geÔnteresseerd in hun stem, niet in hun mening.

Website Meer Democratie

BelgiŽ, een lamme democratie

[Het] democratische deficit creŽerde een onomkeerbare tanker. Uit welke kleuren een Belgische regering ook bestaat, het verschil in beleid zal steeds in de marge te zoeken zijn. Ten eerste is een ideologisch consequente regering al niet mogelijk. Een ethisch conservatieve regering met een sociaaleconomisch rechts programma is even onmogelijk als het omgekeerde.

Website Doorbraak

Ceci n'est pas une dťmocratie

Hebben nieuwe verkiezingen wel zin? Volgens Karel De Gucht in elk geval alleen maar als de kiezer verstandig stemt. Daarmee bedoelt hij traditioneel, of desnoods groen. Maar niet geel, bruin of donkerrood, want dan is de malaise de schuld van de kiezer zoals De Gucht in De Afspraak op Vrijdag (20/12/2019) opperde, al had het net zo goed een aflevering van De Ideale Wereld kunnen zijn.

Voor anderen is het dan weer de schuld van de politici die de eerbied voor hun mandaat ergens verloren zijn (Bart Eeckhout, 9/12/2019, De Morgen) of zich gedragen als joelende kinderen (Maaike Neuville, 22/12/2019).

Knack

Belg heeft minder vertrouwen in democratie

"We stellen een zeer duidelijke achteruitgang vast in de tevredenheid van de Belgen over de werking van de democratie", staat in een rapport van de Europese Commissie. "Deze resultaten zouden de ondervonden moeilijkheden bij de vorming van een federale regering kunnen weerspiegelen."

De Standaard

Tien voorstellen om de democratie te redden

De politieke wereld heeft nog werk op de plank liggen over het statuut en de toekomst van de instellingen en zijn verkozen mandaten. Een grondige hervorming van die systemen dringt zich op om het niet werkbare systeem opnieuw in beweging te krijgen en om het vertrouwen van de bevolking te herstellen of te verhogen.

Knack

Naar boven

Europa

Het valt op dat in de hele discussie over het democratisch gehalte van ons eigen land de Europese dimensie nagenoeg helemaal ontbreekt.

Dat is verwonderlijk omdat in de feiten het gros van het Belgische wetgevende werk bestaat uit het implementeren van Europese afspraken en richtlijnen.

Maar ook in Europa wringt blijkbaar een schoentje.

Dit was dus mijn voor-oordeel: dat de Europese Unie een mooi idee probeert te realiseren in een systeem dat deze idee ondermijnt omdat de democratie daarin verkwijnt – en dat dit moet worden onderzocht. Daarover heerst overigens verregaand consensus zelfs bij degenen die achter het Europese systeem staan: het verdrag van Lissabon heeft weliswaar enkele verbeteringen gebracht in vergelijking met het verdrag van Maastricht, maar in democratisch opzicht heeft het de politieke tekorten niet alleen niet uit de weg geruimd, maar enkele ervan welhaast in steen gebeiteld. Een voorbeeld: je kunt alleen van echte democratie spreken als er sprake is van scheiding der machten. Dat is fundamenteel bestanddeel van het democratie-begrip zoals het sinds de Verlichting is ontwikkeld, onontbeerlijk element van de democratie in de praktijk zoals die bevochten werd. Maar in de eu is de scheiding der machten opgeheven. Het parlement is weliswaar gekozen, maar heeft niet het recht wettelijke initiatieven te nemen (of nu, na Lissabon, alleen via de achterdeur). Het initiatiefrecht heeft de Europese Commissie, ofwel de Europese regering. Bij de Commissie vallen daardoor wetgevende en uitvoerende macht samen. De commissarissen echter, de ‘ministers’, zijn niet door democratische verkiezingen in Europa gelegitimeerd, maar alleen indirect, doordat ze door de Raad worden voorgedragen, dus door de democratisch gekozen regeringsleiders. Nu zijn de regeringsleiders als lijstaanvoerders van nationale partijen bij nationale verkiezingen gekozen, en geen kiezer heeft zijn of haar stem afhankelijk gemaakt van de overweging welke van de nationale kandidaten het best supranationale beslissingen kan nemen. Integendeel, er werden nationale belangen gedelegeerd aan mensen van wie verwacht wordt dat ze deze en alleen deze belangen behartigen. Te zeggen dat de gekozen vertegenwoordigers van nationale belangen automatisch mede gelegitimeerd zijn om, wanneer ze naar Brussel vliegen, als door tovenarij meteen ook als vertegenwoordigers van supranationaal gezond verstand op te treden, is – voorzichtig uitgedrukt – al te goedmoedig theoretisch.

Robert Menasse: Het democratisch gehalte van de Europese Unie

De Gids

Naar boven

De droom van een paus

Misschien helpt het om een paar stappen terug te zetten en de zaken een beetje van op een afstand te bekijken.

Als Europa ons leven, ook ons nationale leven, echt in zo belangrijke mate beheerst, waar staat dat Europa dan eigenlijk voor. Wat is, achter alle aanwijsbare tekorten, de Europese droom?

Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van COMECE, de Commissie van de Bisschoppenconferenties van de Europese Gemeenschap, schreef Paus Franciscus een brief aan zijn staatssecretaris, kardinaal Pietro Parolin, die de boodschap dan moest overbrengen bij de Europese instanties.

Europa, vind uzelf! Herontdek uw meest diepgewortelde idealen. Blijf uzelf! Wees niet bang voor uw duizendjarige geschiedenis, die meer een venster is dat open is op de toekomst dan op het verleden. Wees niet bang voor uw dorst naar de waarheid, die zich sinds de dagen van het oude Griekenland over de hele wereld heeft verspreid en de diepste vragen van ieder mens naar boven heeft gebracht. Wees niet bang voor de dorst naar gerechtigheid die voortkwam uit de Romeinse wetten en die na verloop van tijd uitmondde in respect voor alle mensen en hun rechten. Wees niet bang voor uw dorst naar de eeuwigheid, verrijkt door de ontmoeting met de joods-christelijke traditie weerspiegeld in uw erfgoed van geloof, kunst en cultuur.

Lees de pauselijke brief

Naar boven