Christen Forum Limburg

 

 

Maandag 21 oktober 2019 om 20.00 uur
Cultuurcentrum Hasselt - grote schouwburg
Toegang: 5,00 euro

Laudato Si'

De ecologie van paus Franciscus

Prof. Dr. Johan De Tavernier

Decaan faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven

In Laudato Si’ analyseert paus Franciscus de door de mens veroorzaakte klimaatcrisis (‘de schreeuw van de aarde’) vanuit de impact op de leefomstandigheden van miljarden arme mensen. De encycliek erkent dat alle medeschepselen omwille van hun geschapen-zijn intrinsieke waarde hebben waardoor het scheppingsgeloof eindelijk een adequate ethische vertaling krijgt. Hij wijst ook op de urgentie van de transitie die nodig is en appelleert elk van ons tot een ‘ecologische bekering’ omdat noch techno-fix oplossingen noch gangbare economische modellen zullen volstaan. Tenslotte stelt hij de milieucrisis voor als een ernstige gewetenszaak zowel voor christenen als voor mensen van goede wil en toont zich bereid om met een ‘coalition of the willing’ te zoeken naar beklijvende antwoorden. De nieuwe accenten in het kerkelijke sociale denken zijn: de inclusie van toekomstige generaties in de discussie over algemeen welzijn; de affirmatie dat alle schepselen een inherente waarde hebben; de uitbreiding van het concept ‘universeel publiek goed’ naar andere species, ecosystemen en zelfs de planeet aarde; het samenspel van wat goed is voor de mens met wat goed is voor de schepping en omgekeerd via de kern van de ecologische gedachte die als een refrein ter sprake komt: “alles is met elkaar verbonden”. Tot de discussiepunten behoren de standpunten over demografie en milieudruk, duurzame ontwikkeling en de vraag of de notie ‘integrale ecologie’ hetzelfde bedoelt, en de afwezigheid van een grondige reflectie over ons diergebruik.

Meer informatie

Maandag 25 november 2019 om 20.00 uur
Cultuurcentrum Hasselt

Het geweld van geld

Op zoek naar de ziel van de economie

Prof. Dr. Antoon Vandevelde

Filosoof en econoom KU Leuven (Hoger Instituut voor Wijsbegeerte & faculteit Economie)

Wat is de waarde van het kapitalisme in onze tijd? Zijn westerlingen de armen op de wereld iets verschuldigd? En loont het eigenlijk wel om eerlijk te zijn? Ethiek en economie staan haaks op elkaar, zo wordt vaak gezegd. De zucht naar rijkdom en de logica van de winst verbinden mensen, maar zetten ze ook tegen elkaar op. De ideeën van rechtvaardigheid en solidariteit lijken daarbij in het gedrang te komen. Maar tegelijkertijd willen mensen ook iets betekenen voor anderen, en is hun morele verontwaardiging vaak een machtiger drijfveer dan eigenbelang. Filosoof en econoom Antoon Vandevelde beschrijft zijn zoektocht naar de rol van ethiek in onze economische wereld. Gesteund door inzichten van de grote denkers gaat hij in op enkele controversiële kwesties: van de discussie rond het basisinkomen over de vraag of draagmoederschap zomaar in contracten en geldsommen kan worden vastgelegd, tot heikele thema's als extreme managerslonen. Een unieke blik op hoe geld de wereld doet draaien, maar bovenal op hoe we het kunnen aanwenden voor een betere toekomst.

Meer informatie

Naar boven

Maandag 20 januari 2020 om 20.00 uur
Cultuurcentrum Hasselt

Oud en moe van dagen?!

Over oud worden, doodsverlangen en de vele vooroordelen hieromtrent…

Dr. An Haekens

Hoofdarts Alexianen Zorggroep Tienen

Er is iets raars aan de hand met de beeldvorming over ouderen in onze samenleving. Vroeger overheerste het ‘deficit-model’, waarbij ouder worden enkel ‘verval’ betekende… Het beeld werd doorheen de jaren positiever: er komen steeds vaker heel fitte, actieve, ondernemende senioren in beeld, wat uiteraard toe te juichen is. Anderzijds heerst er een maatschappelijk beeld dat ouderen, wanneer ze geconfronteerd worden met verlies – in welke betekenis dan ook (lichamelijk, relationeel, mentaal…) – een ‘mensonwaardig’ leven leiden en/of ‘levensmoe’ zouden zijn.

In deze lezing wil An Haekens dieper ingaan op die beelden en gehanteerde vooronderstellingen, op de gevolgen van die beeldvorming zowel voor de ouderen als voor heel de samenleving.

Meer informatie

Naar boven

Maandag 2 maart 2020 om 20.00 uur
Cultuurcentrum Hasselt

Mijn Walden

Experiment: gelukkig leven met bijna niks

Tomas De Gregorio

Baas van een bloeiende zaak: Walden, of leven in het bos

"Ik ging de bossen in omdat ik bewust wilde leven, om me alleen met het wezenlijke bezig te houden en te onderzoeken of ik niet kon leren wat het leven me te leren had, zodat ik niet op mijn sterfbed zou moeten ontdekken dat ik niet had geleefd." (Henry David Thoreau)

Op 12 juni 2016 verlaat Hasselaar Tomas De Gregorio (°16-07-1984) zijn appartement in het hartje van Brussel en trekt zich in navolging van de Amerikaanse schrijver Henry David Thoreau (°12-07-1817) een jaar terug in de Kermtse bossen. Met een hoofd vol idealen en een budget van 2500 euro gaat hij er op zoek naar zijn Walden. Wat eerst televisie moest worden, werd al snel veel meer: de herontdekking van grote schrijvers en het eenvoudig leven van een mens.

Net als zijn grote voorbeeld beschrijft hij zijn ervaringen in een gedetailleerd dagboek dat iedereen kan downloaden en lezen op www.mijnwalden.be. Een bloemlezing van zijn schrijven – waarin hij tot merkwaardig spirituele conclusies komt, die wij als christenen maar al te goed herkennen – vind je op elders op deze website.

Nu het experiment achter de rug is en er weer twee jaar zijn verstreken, blijft het verlangen springlevend: terugkeren naar Walden. Wordt het experiment een levenslange levensstijl? En hoeveel inspiratie kunnen wij, jongeren en minder jongeren, hieruit putten voor onze eigen weg?

Meer informatie

Naar boven