Christen Forum Limburg

Conferenties van 2012-2013

Maandag 15 oktober 2012

Wat bedoelen wij als wij God zeggen?

Ignace Verhack

Godsdienstfilosoof, emeritus hoogleraar KU Leuven

In zijn jongste boek “Wat bedoelen wij als wij ‘God' zeggen?” gaat Ignace Verhack (godsdienstfilosoof KU Leuven) op zoek naar sporen die aan het oude woord God nieuw leven kunnen geven: “Voor de kerken is het van essentieel belang hun eigen spreken over God aansluiting te doen vinden bij de manier waarop mensen van vandaag in zichzelf de toegang tot het spirituele kunnen vinden. Men zal de zin van de godsvraag opnieuw moeten verankeren in denkwijzen waarin de hedendaags mens zich intellectueel kan herkennen.”

Een zoon van Ignace, Bart, koos voor het monastieke leven van Tibťriade om God te vinden en Christus na te volgen. Het heeft vader Ignace op een andere manier naar geloof doen kijken en hem op een wel heel prangende manier geconfronteerd met zijn eigen vraag.

Meer informatie

Naar boven

Maandag 26 november 2012

Psychiatrie:
een spiegel voor zingevingsvragen

Katrien Cornette

Pastor Universitair Psychiatrisch Centrum Bierbeek

Een samenleving die niet meer op de zingevingsvragen ingaat betaalt daarvoor de prijs in de psychiatrie.

In de psychiatrie worden pastores constant uitgedaagd om te helpen zoeken naar antwoorden op die vragen. De bijzondere context geeft ook mogelijkheden: het leven van “rennen, springen, vallen, opstaan en weer doorgaan” valt stil. Als de tijd stilstaat is er tijd voor de binnenkant. Liturgie en symbolen kunnen helend zijn.

Zo wordt de psychiatrie een proeftuin voor ons omgaan met geloof. Vanuit een onverwachte hoek wordt ons een spiegel voorgehouden en worden wij uitgedaagd om onze eigen diepste vragen ernstig te nemen.

Meer informatie

Naar boven

Maandag 28 januari 2013

Oost, West, Europa best!?

Gie Goris

Hoofdredacteur Mo*-magazine, AziŽkenner

Eeuwen lang lag het Westen in het midden van de wereldgeschiedenis. Dat verandert snel. Het gewicht van Azië in die nieuwe, multipolaire wereld neemt snel toe, en dat heeft zelfs niet alleen met China en India te maken. Dé vraag is wat dat betekent voor de Europeanen. Zal de toekomst alleen maar een krimpbeweging zijn, waarbij de hoge welvaart afgebouwd wordt om de concurrentie met de opkomende economieën aan te kunnen? Of wordt het eerder een verhaal waarin het loslaten van macht de opening creëert voor een consequentere omgang met waarden zoals democratie, mensenrechten en diversiteit?

Gie Goris volgt die mondiale evoluties al een lange tijd, eerst als educatiewerker binnen Broederlijk Delen, daarna als hoofdredacteur van Wereldwijd en de voorbije tien jaar als hoofdredacteur van MO* magazine. Hij wordt door andere media vaak geraadpleegd als het over ontwikkelingen in Azië gaat. Hij schetst de grote uitdagingen, met hun kansen en bedreigingen, en met hun mogelijke consequenties voor ieder van ons. Als Europeanen, als wereldburgers en als christenen.

Meer informatie

Naar boven

Maandag 18 februari 2013

De Kerk 50 jaar na Vaticanum II

Mgr. Johan Bonny

Bisschop van Antwerpen

Sinds het begin van de Moderne Tijd kijken Kerk en wereld met onbegrip of zelfs met vijandigheid naar mekaar. Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) zou de Kerk een aggiornamento geven, haar bij de tijd brengen. Het basisdocument “Gaudium et Spes” over de Kerk en de wereld van deze tijd stak beide handen uit: “De vreugde en de hoop, het leed en de angst van de hedendaagse mens, vooral van de armen en van alle lijdenden, zijn ook de vreugde en de hoop, het leed en de angst van Christus’ leerlingen; en er is niets echt menselijks, of het vindt weerklank in hun hart.”

Het pad naar het einde van het conflict met de moderniteit is heel moeilijk gebleken. Mensen zijn op verschillende manieren tegen de concilie-ambitie gaan aankijken. Voor sommigen zijn er dingen gebeurd die ramen en deuren weer gesloten hebben.

Vreugde en hoop… De Kerk als licht der volken… Is de droom waargemaakt? Zijn er in 2013 redenen tot vreugde en hoop?

Meer informatie

Naar boven

Maandag 18 maart 2013

Exodus: een Bijbelse tocht met de vragen van nu

Een uur van kiezen

Paul Kevers

Oudtestamenticus, directeur van de Vlaamse Bijbelstichting

Het Bijbelse boek Exodus vertelt het verhaal van de uittocht van de IsraŽlieten uit Egypte, voor hen een land van slavernij, en hun tocht naar het Beloofde Land. God gaf Mozes voor die tocht de opdracht.“Ik zal bij u zijn”, had Hij er aan toegevoegd.

Op weg naar het Beloofde Land wordt het Volk Gods Onderweg geboren. God spreekt als een beloftevolle Stem die oproept tot bevrijding. Op zijn tocht ontdekt het volk leefregels voor een menswaardige samenleving in Gods naam.

Egypte (verdrukking). De woestijn (zoeken). Het land (belofte en vervulling). Het oude verhaal blijkt verrassend actueel en relevant voor mensen die zich vragen stellen als: wie of wat noemen wij ‘God’? Hoe ontmaskeren wij moderne afgoden en leren wij wat goed is en kwaad? Welke weg kan een kerk-in-crisis gaan?

Meer informatie

Naar boven