Christen Forum Limburg

Conferenties van 2011-2012

maandag 24 oktober 2011

De Kerk tussen evangelie en instituut

Mgr. Jan Dumon
een Vlaming in het Vaticaan

Jan Dumon, secretaris-generaal van n van de Pauselijke Missiewerken, is een hoog geplaatste Vlaming in het Vaticaan.

Als het om de krachtlijnen gaat voor de Kerk van de toekomst, dan komt Jan Dumon op voor een Kerk die zich zo dicht mogelijk houdt bij het evangelie, de kern van ons geloof. “De Waarheid van Jezus Christus zou ons vrij moeten maken om de angst voor het nieuwe en de pluriformiteit te overwinnen, om de tekenen van de tijd beter en vooral sneller te leren verstaan. God laat zich op oneindig veel manieren herkennen en Jezus’ evangelie kan in altijd nieuwe contexten worden waargemaakt.” (Jan Dumon in Tertio van 8 juni 2010)

Meer informatie

maandag 21 november 2011

Als hemel en aarde elkaar raken

Johnny De Mot
pastoor O.L.V. van Goede Bijstandparochie in Brussel

Priester Johnny De Mot is pastoor van de Onze Lieve-Vrouw van Goede Bijstandkerk in Brussel.

De parochie kiest voor sterke gemeenschapsopbouw, waar in de eerste plaats het leven wordt gevierd. Ze engageert zich zowel horizontaal (in de vele werkingen en in de keuze voor armen en alleenstaanden) als verticaal in een levensnabije liturgie die aansluit bij de tradities en op haar beurt traditie voor de toekomst wil maken. Zo kunnen dromen worden waar gemaakt.

Een sterk getuigenis over gewijd en niet-gewijd herderschap.

Meer informatie

maandag 23 januari 2012

Mindfulness: ook iets voor christenen!

Johan Vanhoutte
jezuet en pastor van de Universiteit Antwerpen

Johan Vanhoutte is iemand die als christen mindfulness beoefent en daaraan deugd beleeft. Vanuit die ervaring laat hij vele christenen kennis maken met deze meditatiemethode.

Je verricht iedere dag allerlei dingen op automatische piloot, zonder er bewust bij aanwezig te zijn Het hart en de geest van een mindful persoon houdt zichzelf en zijn omgeving met milde, open aandacht in de gaten. Je wandelt langs het scherp van de snede van het HIER en NU. De sleutelvaardigheid is: stoppen en stilstaan, zonder iets speciaals te willen bereiken. Die zorgvuldige waarneming geeft je het heerlijke gevoel in contact te staan met je omgeving, er minder eenzaam in te zijn. De plaats waar je staat is immers heilige grond (Exodus 3,5)

Meer informatie

maandag 27 februari 2012

Ontmoeten bij het sterven: (op)gave?

Joke Bossers
huisarts, actief in palliatieve zorg

Dokter Joke Bossers won in 2011 de Prijs van de Vlaamse Huisarts en bouwde in Limburg de palliatieve thuiszorg uit.

Wat gebeurt er als mensen elkaar ontmoeten in het zicht van de naderende dood? Tragiek, wanhoop of geeft de dood ook glans aan het leven?

Het is erg belangrijk dat patint, zorgverstrekker en familie elkaar luisterend ontmoeten. Het is een confronterende, maar ook verrijkende oefening in empathie.

Een getuigenis van een huisarts en protestants christen

Meer informatie

maandag 26 maart 2012

Milieu-crisis: een uitdaging voor gelovigen

Jacques Haers
professor theologie KULeuven

De huidige milieuveranderingen zijn mee het gevolg van menselijk handelen. Die veranderingen plaatsen de mens voor een nooit geziene uitdaging: nieuwe verantwoordelijkheden opnemen voor het leven op de planeet aarde, n voor de toekomstige menselijke generaties.

Wat een kans voor Christenen om hun geloof op een nieuwe manier vorm te geven in denken, handelen en structuren, en om zo ten dienste te staan van de planeet.

Meer informatie