Christen Forum Limburg

Conferenties 2020-2021

Maandag 19 oktober 2020Enzo BianchiHet christelijk verschil
Maandag 23 november 2020Ludo CollinHet Lam Gods retabel en de kern van het christelijk geloof
Maandag 25 januari 2021Yves LetermeDemocratie
Maandag 22 februari 2021Johan Swinnen25 dagen van Leuven naar Compostella

Binnenkort meer inforamtie!

Rozen van barmhartigheid
Over leven en sterven

Rozen van Barmhartigheid

Marc Desmet is arts en jezuïet. Documentairemaker Leo De Bock volgde hem in maart van dit jaar op de dienst palliatieve zorgen in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt.

Marc is ook lid van het team Christen Forum.

Bekijk de documentaire film op Kerknet.

Palliatieve zorg Jessa-Ziekenhuis Hasselt

Dag Marc,

Ik heb de documentaire film Rozen van barmhartigheid gezien over je werk als palliatieve arts.

Het heeft me zeer diep ontroerd.

Je verklaarde ergens in de loop van het gesprek dat je het niet zo gemakkelijk had over barmhartigheid. Ik vermoed dat je bedoelde de zgn. korte weg van de barmhartigheid die gaat voor de snelste oplossing

Wat ik zag was een huis van barmhartigheid waar angst en kwaadheid overgingen in vrede en rust. De tranen bleven, maar het werden er gans andere.

Naast de geneeskundige competentie hanteerden jullie empathie en luisteren als wapen. Geen boodschap waar de stervende van moest overtuigd worden.

Zoals die man die uit angst en machteloosheid vroeg om euthanasie. Je liet hem zijn angst verwoorden en luisterde. Ter bevestiging herhaalde je zijn kwelling. En je wees hem voorzichtig een alternatief aan. En je legde je hand op zijn arm. Dat was het voorlopig.

Verderop in de film wordt de man met opgeheven hoofd binnengereden op de palliatieve afdeling. Met op de achtergrond het slotkoor van Bachs Ruhet wohl. Als om aan te geven dat het voor iedereen duidelijk was waar de tocht naar toe ging. "Nu ben ik gerust!" klonk het even later. Met een glimlach die de grote transformatie bevestigde.

Dank je wel, Marc, voor dit schitterende voorbeeld.

Je bent al weldoende rondgegaan.

Rudi Draye

20 jaar Tertio

Het weekblad Tertio blaast weldra 20 kaarsjes uit en viert dat met diverse evenementen in alle Vlaamse provincies en in samenwerking met de betreffende bisdommen.

Jubileumactiviteit in het bisdom Hasselt

Maandag 19 oktober 2020
20 uur
Cultuurcentrum Hasselt

in samenwerking met bisdom Hasselt en Christen Forum Limburg

Het christelijk verschil

Enzo Bianchi
stichter van de oecumenische monastieke gemeenschap in Bose (Italië)

Enzo Bianchi is een van de christelijke spirituele autoriteiten van onze tijd, die pleit voor de herontdekking van de radicaliteit van het christelijk geloof en een christelijk leven dat gestoeld is op het luisteren naar Gods Woord, de persoonlijke relatie met Christus en een openheid op de wereld, gekleurd door een onvoorwaardelijke liefde voor de mensen.

Enzo Bianchi en Paus Franciscus

(Lezing in het Frans, vertaling wordt voorzien).

Een panel zal na de lezing reflecteren. Deelnemers zijn:

  • Mgr Hoogmartens;
  • Lisa Del Bo;
  • Jo Vandeurzen;
  • Valerie Kabergs (commentator op bijbelteksten in Kerk & Leven);
  • Zuster Rebecca, priorin van de abdij Klaarland in Loozen (Bocholt).

Noteer nu al de datum in uw agenda!

Overzicht vieringen 20 jaar Tertio

Tertio organiseert een viering in elk van de Vlaamse provincies.

Overzicht vieringen in Vlaanderen

Wij hebben uw steun nodig!

Lees meer

Urbi et Orbi

In The Guardian van het 28 maart 2020 stond een vernietigend artikel over president Trump die de strijdt zou moeten aanbinden tegen het coronavirus.

Heb medelijden met de mensen van Amerika. Ze vechten nu met een van de grootste uitdagingen in hun geschiedenis. En dat onder leiding van een man die niet alleen tot de ergste bewoners ooit van het Witte Huis behoort, maar wiens karakter hem de allerlaatste persoon op aarde maakt die je zou kiezen om op dit moment de leiding te hebben. Donderdag bereikten de VS de top van de wereldwijde ranglijst voor coronavirusinfecties, waarmee ze de naaste rivaal voor die eer, China, voor gingen. Geen enkele natuurwet maakte dat resultaat onvermijdelijk. Veel ervan is direct toe te schrijven aan één vreselijk feit: dat Donald Trump president van de Verenigde Staten is.

Het is gemeengoed geworden om te wijzen op het gebrek aan elementaire menselijke empathie van Trump. Het is hem het ten enenmale onmogelijk te worden bewogen door het verlies van anderen. Maar die zwarte gat in zijn benadering weegt nu veel zwaarder dan het onvermogen om de nabestaanden troost te bieden: het vergiftigt zijn aanpak van een dodelijke ziekte.

Alleen mag die man avond na avond zijn waanzin komen spuien op onze tv-schermen. Het irriteert ons mateloos, maar daar blijft het bij. En het blijft komen.

In Rome stond deze week een paus vaderziel alleen op een leeg Sint-Pietersplein. (Dat alleen al is een contradictio in terminis). Niet ver van hem stond een kruis opgesteld dat in 1522 door Rome werd gedragen, toen er de pest woedde.

Urbi et Orbi

De man probeerde vol empathie te verwoorden hoe wij ons allemaal voelen. Net was een fragment gezongen uit het Marcusevangelie: "Tegen het vallen van de avond zei Hij tot hen: laten we naar de overkant gaan". Het verhaal van Jezus die de storm bedwingt.

Sinds weken lijkt het erop dat de avond is gevallen. Dichte duisternis heeft onze pleinen, straten en steden bedekt. Zij heeft beslag gelegd op ons leven. Een oorverdovende stilte en een desolate leegte vult alles en waar ze langskomt, veroorzaakt ze verlamming. Je kunt het voelen in de lucht, je merkt het in de gebaren, de blikken zeggen het. We zijn bang en verloren. Net als de leerlingen in het Evangelie werden we opgeschrikt door een onverwachte en razende storm. We werden ons bewust dat we in hetzelfde schuitje zitten, allen broos en gedesoriënteerd, maar tegelijkertijd belangrijk en noodzakelijk, allen geroepen om samen te roeien, allen behoeftig aan troost. Op deze boot ... zitten we allemaal. Zoals de leerlingen, die met één stem en angstig zeggen: "Wij vergaan" zo hebben ook wij ons gerealiseerd dat wij niet ieder voor zich kunnen verder gaan, maar alleen samen.

Niet alleen voelt de man mee met de algehele ontreddering, hij probeert ze ook te duiden.

De storm brengt alle bedoelingen aan het licht om in te pakken en te vergeten wat de ziel van onze volkeren heeft gevoed; al die pogingen om ons te verdoven met schijnbaar reddende gewoonten, die onbekwaam zijn een beroep te doen op onze wortels en de herinnering aan onze voorouders op te roepen. Zo verliezen we de noodzakelijke immuniteit om de tegenspoed het hoofd te beiden.

Met de storm is de schmink weggevallen van die stereotypes waarmee we onze ego's, die zich altijd zorgen maken over ons eigen imago, verstoppen. En nogmaals is die (gezegende) gemeenschappelijke verbondenheid zichtbaar geworden waaraan we ons niet kunnen onttrekken: de verbondenheid als broeders.

En hij tilt onze zorg op tot het niveau waar ze volgens zijn overtuiging moet liggen:

Waarom zijt ge zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit? (Marcus, 4,40). Heer, uw woord treft ons vanavond en gaat ons allen aan. In onze wereld, waar U meer van houdt dan wij, zijn we op volle snelheid verder gegaan. We voelen ons sterk en tot alles instaat. Belust op winst hebben we ons laten opslorpen door de dingen en ons laten versuffen door de haast. We hebben niet stil gestaan bij uw oproepen. We zijn niet ontwaakt door oorlogen en planetair onrecht. We hebben niet geluisterd naar de kreet van de armen, en van onze ernstig zieke planeet. We gingen onverschrokken verder, met de gedachte dat we altijd gezond zouden blijven in een zieke wereld. Nu, terwijl we ons in stormachtige wateren bevinden, smeken we U: Word wakker Heer!

Het begin van geloven is: weten dat we verlossing nodig hebben. We zijn niet zelfvoorzienend, alleen. Alleen zinken we weg. We hebben de Heer nodig zoals de oude zeelieden de sterren.

Lees de volledige tekst van de pauselijke bezinning

Jean Vanier:
Als heiligen sneuvelen

De boodschap van de Bijbel is (...) dat God gebrekkige en zondige mensen kan gebruiken om grote dingen te doen.
We blijven dat door de geschiedenis heen en in onze eigen tijd zien.

Volwassen worden is ook leren inzien dat onze helden lemen voeten hebben.

Lees meer

Conferenties 2019-2020

Conferentieprogramma voorbije werkjaar 2019-2020

Tijdschrift

Download het tijdschrift

Toegang conferenties

Helaas zijn wij moeten afstappen van de gratis toegang tot de conferenties.

Er geldt nu een toegangsprijs voor elke conferentie van een bescheiden ¤ 5,00.

Op die manier hopen wij het kwaliteitsvolle aanbod te kunnen handhaven dat u van Christen Forum gewend bent.

Tijdschrift

Vanaf oktober 2020 verdwijnt het gedrukte tijdschrift.

De informatie blijft in digitale vorm beschikbaar voor onze honderden e-mailabonnees en is beschikbaar op onze website.

Als u informatie nu al via e-mail ontvangt, dan hoeft u niets te doen.

Als u nog een postabonnement hebt, dan kunt u dat omzetten naar een gratis e-mailabonnement.
Dat kan op één van volgende manierern

  • Er is een webformulier waarop u zich kan aanmelden.
  • Of u kan ook gewoon een e-mail sturen naar tijdschrift@cflimburg.be.
  • Of u kunt een vernieuwingsformulier bezorgen aan het secretariaat, Pietelbeekstraat 165 in 3500 Hassel, per post of via een van de leden van de stuurgroep.

Naar het abonnementformulier

Download het vernieuwingsformulier (PDF)

 

Malel: doux et humble

Laagdrempelig en voor iedereen

De conferenties van Christen Forum zijn voor iedereen toegankelijk.

Zij hebben altijd plaats op een maandag avond in de kleine zaal van Cultuurcentrum Hasselt (Kunstlaan 5, 3500 Hasselt), telkens om 20.00 uur

Toegang: 5,00 eirp

Op de hoogte blijven?

Wij houden u graag op de hoogte van de activiteiten van Christen Forum

Vul het aanvraagformulier in

Voorbije conferentiejaar

Conferenties van 2018-2019

Archief

Naar het archief

Bescherming van uw gegevens

Christen Forum v.z.w. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt gerespecteerd.

De vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679), in voege vanaf 25 mei 2018.

De verzamelde gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de eigen doelstellingen van het Christen Forum.

U kunt altijd het wettelijke inzagerecht uitoefenen. Dat kan door eenvoudig verzoek aan het secretariaat van het Christen Forum.

Lees onze privacyverklaring

Vragen i.v.m. met onze privacyregels?