Christen Forum Limburg

2020 Weinig bemoedigend gestart

Paus Fransiscus in zijn nieuwjaarstoespraak tot de diplomaten op 9 januari 2020:

Een nieuw jaar begint voor ons; net als de roep van een pasgeboren baby vervult het ons met vreugde en hoop. Ik zou willen dat dat woord, 'hoop' - een essentiële deugd voor christenen - een inspiratiebron is om de tijden die voor ons liggen te benaderen.

Zeker, hoop moet realistisch zijn. Zij vereist het erkennen van de vele verontrustende kwesties waarmee onze wereld wordt geconfronteerd en van de uitdagingen die op de loer liggen. Hoop vereist dat problemen worden benoemd - en dat we de moed vinden om ze op te lossen. Zij dringt erop aan in gedachten te houden dat de menselijke familie is getekend en gewond door een opeenvolging van steeds destructievere oorlogen. Die treffen vooral de armen en de meest kwetsbaren. Helaas lijkt het nieuwe jaar niet te zijn gekenmerkt door bemoedigende tekenen, zowel door verhoogde spanningen als door gewelddadigheden.

Juist in het licht van die omstandigheden kunnen we de hoop niet opgeven. En hoop vereist moed. Het betekent erkennen dat kwaad, lijden en dood niet het laatste woord zullen hebben, en dat zelfs de meest complexe vragen kunnen en moeten worden aangepakt en opgelost.

Hoop is immers 'de deugd die inspireert en ons doet verdergaan, zelfs wanneer obstakels onoverkomelijk lijken

Wij worden geconfronteerd met de dringende uitdaging om, op alle niveaus, ons gemeenschappelijke huis te beschermen en de hele menselijke familie te verenigen in de zoektocht naar duurzame en integrale ontwikkeling.

Meer informatie op de website van Kerknet

Nieuwjaarstoespraak Paus Franciscus voor de diplomaten

Het team van Christen Forum wenst u
een zalig kerstfeest
en een gezegend 2020!

Laat je niet uit het veld slaan

Woestijn en dorre vlakte
zullen zich verblijden,
de steppe zal juichen en bloeien, als een roos

Dan zal een lamme springen als een hert
en jubelen de tong van een stomme;
ja, dan wellen waterstromen op in de woestijn
en beken in de steppe.

(Jesaja 35:1,6)

Dat is de profetie. Dat is wat de Ene voor ons wil.

Maar Ene, het klopt niet.
De bloemen verwelken.
Akkers worden woestijn.

“Men kan intussen niet meer met minachting en ironie naar de catastrofale voorspellingen kijken.”

(Paus Franciscus, Laudato Si’: 161)

“Jullie hebben mijn dromen en mijn jeugd gestolen met jullie lege woorden. Mensen lijden. Mensen gaan dood. Hele ecosystemen stuiken in mekaar. En alles waar jullie over kunnen praten is geld en sprookjes over eeuwige economische groei. Hoe durven jullie?”

(Greta Thunberg op de klimaattop van de Verenigde Naties)

Als de wereld in brand staat,
wat is dan de kerstboodschap?

Lees verder

Kerststal van Banksy

Conferenties 2019-2020

Maandag 21 oktober 2019 om 20.00 uur
Cultuurcentrum Hasselt - grote schouwburg
Toegang: 5,00 euro

Laudato Si'

De ecologie van paus Franciscus

Prof. Dr. Johan De Tavernier

Decaan faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven

Meer informatie

Maandag 25 november 2019 om 20.00 uur
Cultuurcentrum Hasselt

Het geweld van geld

Op zoek naar de ziel van de economie

Prof. Dr. Antoon Vandevelde

Filosoof en econoom KU Leuven (Hoger Instituut voor Wijsbegeerte & faculteit Economie)

Meer informatie

Naar boven

Maandag 20 januari 2020 om 20.00 uur
Cultuurcentrum Hasselt

Oud en moe van dagen?!

Over oud worden, doodsverlangen en de vele vooroordelen hieromtrent…

Dr. An Haekens

Hoofdarts Alexianen Zorggroep Tienen

Meer informatie

Naar boven

Maandag 2 maart 2020 om 20.00 uur
Cultuurcentrum Hasselt

Mijn Walden

Experiment: gelukkig leven met bijna niks

Tomas De Gregorio

Baas van een bloeiende zaak: Walden, of leven in het bos

Meer informatie

Naar boven

Tijdschrift

Download het tijdschrift (oktober 219)

Gratis kan niet meer

Van in den beginne heeft Christen Forum gestreefd naar laagdrempelige toegang. Het tijdschrift was gratis, en ook de toegang tot de conferenties.

Die toestand is jammer genoeg niet meer houdbaar. Gestegen kosten en verminderde inkomsten dwingen ons om van het gratis-verhaal af te stappen.

Toegang conferenties

Helaas moeten wij ook afstappen van gratis toegang tot de conferenties.

Vanaf het conferentiejaar 2019-2020 (oktober 2019) is de toegangsprijs voor elke conferentie een bescheiden ¤ 5,00.

Op die manier hopen wij het kwaliteitsvolle aanbod te kunnen handhaven dat u van Christen Forum gewend bent.

Daarvoor rekenen wij op uw begrip.

Tijdschrift

Vanaf het volgende conferentiejaar (oktober 2019) vragen wij dan ook ¤ 10,00 voor een postabonnement op het tijdschrift (vijf nummers per jaargang).

Het tijdschrift blijft in digitale vorm gratis verkrijgbaar. Het wordt verstuurd naar onze e-mailabonnees en is beschikbaar op onze website.

Wij hopen dat onze abonnees massaal voor een digitaal abonnement zullen kiezen. Het zal een van onze grootste uitgavenposten drukken.

Als u het tijdschrift nu al via e-mail ontvangt, dan hoeft u niets te doen.

Als u uw postabonnement wil omzetten naar een gratis e-mailabonnement dan kan u ons dat melden.
Dat kan op één van volgende manierern

  • Er is een webformulier waarop u zich kan aanmelden.
  • Of u kan ook gewoon een e-mail sturen naar tijdschrift@cflimburg.be.
  • Of u kunt een vernieuwingsformulier bezorgen aan het secretariaat, Pietelbeekstraat 165 in 3500 Hassel, per post of via een van de leden van de stuurgroep.

Naar het abonnementformulier

Download het vernieuwingsformulier (PDF)

Als u uw postabonnement wil behouden, dan vragen wij u om ook dat te melden, en vóór 15 september 2019 ¤ 10,00 te storten op onze rekening:

IBAN: BE93 4537 1257 9167
BIC: KRED BE BB
Christen Forum v.z.w
Pietelbeekstraat 165
3500 Hasselt

Met vermelding "abonnement tijdschrift Christen Forum 2019-2020"

Vanaf oktober 2019 wordt het tijdschrift per post alleen nog maar verzonden naar de abonnees die hun abonnement hebben vernieuwd en het abonnementsgeld hebben betaald.

Conferenties van het seizoen 2018-2019

Bekijk het voorbije jaarprogramma

 

Malel: doux et humble

Laagdrempelig en voor iedereen

De conferenties van Christen Forum zijn voor iedereen toegankelijk.

Zij hebben altijd plaats op een maandag avond in de kleine zaal van Cultuurcentrum Hasselt (Kunstlaan 5, 3500 Hasselt), telkens om 20.00 uur

Toegang: 5,00 eirp

Op de hoogte blijven?

Wij houden u graag op de hoogte van de activiteiten van Christen Forum

Vul het aanvraagformulier in

Voorbije conferentiejaar

Conferenties van 2018-2019

Archief

Naar het archief

Bescherming van uw gegevens

Christen Forum v.z.w. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt gerespecteerd.

De vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679), in voege vanaf 25 mei 2018.

De verzamelde gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de eigen doelstellingen van het Christen Forum.

U kunt altijd het wettelijke inzagerecht uitoefenen. Dat kan door eenvoudig verzoek aan het secretariaat van het Christen Forum.

Lees onze privacyverklaring

Vragen i.v.m. met onze privacyregels?